Marketing CLC_CTĐT 2019

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Marketing
Chương trình: Chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  54  tín chỉ  
1.1  
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5

 

10 10  
1.2  
Khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1

 

2 2  
1.3  
Khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1

 

3 3  
1.4  
Ngoại ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Natural English 2 5 1
Global Citizen English 3 8 1
Global Citizen English 4 8 2
Global Citizen English 5 9 2

 

30 30  
1.5  
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2
Cơ sở tin học 3
Fundamentals of Informatics 3
1 3

 

5 5  
1.6  
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng phát triển bền vững
Skills for sustainable development
2 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Lãnh đạo chính mình
Skills for sustainable development - Coach
0 1
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2
Kỹ năng phát triển bền vững - Xác định mục tiêu cuộc đời
Skills for sustainable development - Design your life
0 1
Phương pháp học đại học
Learning methods in university
1 1

 

4 4  
1.7
Giáo dục thể chất (Cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0 2-0
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0 3-0
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8
Giáo dục quốc phòng (Cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3

 

Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 88 tín chỉ  
2.1  
Kiến thức cơ sở
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2
Luật công ty
Company Law
2 3
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Nguyên lý quản trị
Principle of Management
3 3
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Marketing
Careers Orientation in Marketing
2 1
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 4
Thương mại điện tử
E-Business
3 6

 

29 29  
2.2 Kiến thức ngành 49 46 3
2.2.1 Kiến thức chung 22 22  
   
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị tài chính
Foundation of Finance
3 5
Thực tập nhận thức nghề nghiệp
Internship 
2
Thực hành chuyên môn 1
Practice 1: Event
2 2
Hành vi khách hàng
Consummer behavior
3 4
Đàm phán thương lượng trong kinh doanh
Negotiation Skills in Business
3 7
Quản trị nguồn nhân lực (Anh)
Human Resource Management
3 6
Marketing dịch vụ
Service marketing
3 5
Chiến lược Marketing
Marketing Strategy
3 7

 

22 22  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 27 24 3
   
 Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Truyền thông Marketing tích hợp
Integrated Marketing Communications
3 7
Quản trị thương hiệu
Brand management
3 7
Marketing toàn cầu
Global Marketing
3 7
Nghiên cứu Marketing
Marketing Research
3 5
Quản trị bán hàng
Sales Management
3 6
Thực hành chuyên môn 2
Practice 2: Selling skills
3 4
Thực hành chuyên môn 3
Practice 3: Market Research
3 6
Quản trị Marketing
Marketing Management
3 5

 

24 24  
   
Các môn tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị bán lẻ
Retail management
3  
Tiếp thị công nghệ số
Digital Marketing
3  

 

3   3
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8
Kỹ năng thực hành chuyên môn 0 8

 

2 2  
2.4
Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  

 

8   8
  Tổng cộng 142 131 11

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn