FBA banner

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa

Sau 04 tháng thc hin đ tài nghiên cu Khoa hc ca các bn SV dưi sng dn tn tình ca các ging viên. Sáng 27/07/2017, Khoa QTKD đã t chc nghim thu đ tài NCKH SV cp khoa. Bui nghim thu nhm 02 mc đích

  • Giúp các nhóm SV có thêm đưc nhng đóng góp khoa hc cũng như là có thêm cách tiếp cn t phía các thành viên trong hi đng.
  • Đánh giá và tuyn chn nhng đ tài NCKHSV đáp ng yêu cu đ d thi cp Trưng.

Do vy, Khoa QTKD đã chn TS Lê Thanh Tùng – Trưng B môn cơ bn làm ch tch hi đng, TS Trn Trng Thùy là Thành viên hi đng, NCS Nguyn Đc Trung là Thư ký hi đng. Ngoài ra còn có s tham d ca các thành viên thuc 09 nhóm thc hin đ tài NCKH. Bui bo v đưc din tra ti phòng B107 trong vòng gn 4 gi đng h các nhóm NCKH đã trình bài cho hi đng nghe v kết qu thc hin đ tài ca nhóm trong 04 tháng qua.

Qua li trình bài, các nhóm cho thy đưc kh năng nm bt nhng kiến thc nghiên cu khoa hc cơ bn ca ngành QTKD. Bên cnh đó, nhóm còn th hin cho thy s khó khăn và nhng ng biến thc tế trong quá trình thc hin đ tài.

Sau khi nghe trình bài, các thành viên hi đng đã đt câu hi và trao đi giúp các thành viên ca nhóm hiu rõ hơn v nhng vn đ trong nghiên cu như: mc tiêu nghiên cu, cơ s lý thuyết, thiết lp mô hình, x lý d liu… Qua bui bo v, các sinh viên đã hiu rõ hơn nhng đóng góp ca đ tài mà nhóm thc hin.

Sau đây là mt s hình nh ca bui bo v

NCKHSV 01.jpg

Các thành viên hội đồng lắng nghe các thí sinh trình bày

NCKHSV 02.jpg

Các thành viên hội đồng góp ý và chấm điểm cho các nhóm

NCKHSV 03.jpg

Chủ tịch hội đồng phát biểu nhận xét sau buổi bảo vệ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn