fba

Sinh Hoạt Học Thuật Tháng 6

Sinh Hoạt Học Thuật Tháng 6: “Trí tuệ văn hóa và năng lực ngôn ngữ: Tác động liên hoàn đối với hành vi né tránh, năng suất làm việc và hành vi giao tiếp trong các nhóm đa văn hóa” – Ths. Hồ Hoàng Diệu và “Yếu tố nào thôi thúc và ngăn cản người dùng sử dụng Fintech?” – Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

Vào ngày 11/06/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club với sự tham gia của PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý cùng quý Thầy Cô giảng viên của Khoa. ThS. Hồ Hoàng Diệu đã chia sẻ bài nghiên cứu về: “Trí tuệ văn hóa và năng lực ngôn ngữ: Tác động liên hoàn đối với hành vi né tránh, năng suất làm việc và hành vi giao tiếp trong các nhóm đa văn hóa”. Bên cạnh đó, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng mang đến phần trình bày với tiêu đề “Yếu tố nào thôi thúc và ngăn cản người dùng sử dụng Fintech?”

Dựa trên số liệu thu thập từ các nhóm làm việc đến từ 14 quốc gia khác nhau, bài nghiên cứu đầu tiên đã chỉ ra rằng những người sở hữu năng lực ngôn ngữ và chỉ số thông minh về văn hóa cao sẽ đạt được hiệu suất làm việc và hành vi giao tiếp tốt hơn. Vì vậy, trí tuệ văn hóa và năng lực ngôn ngữ là hai đặc tính cá nhân quan trọng để con người có thể làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa. Đối với bài nghiên cứu thứ hai về lĩnh vực Fintech, nhóm tác giả đã kết luận rằng sự tiện lợi và rủi ro về pháp lý lần lượt là yếu tố lợi ích và rủi ro quan trọng nhất ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng Fintech. Về mặt thực tiễn, kết quả này giúp những nhà quản trị hiểu rõ những lợi ích và rủi ro nào cần lưu ý khi đưa Fintech tiếp cận đến nhóm khách hàng thích nghi nhanh và nhóm thích nghi chậm.

Buổi sinh hoạt học thuật được kết thúc sau thời gian thảo luận sôi nổi về những định hướng nghiên cứu trong tương lai ở cả hai lĩnh vực này. Hoạt động này cũng là cơ hội để các giảng viên trẻ tích lũy kiến thức cụ thể và nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của mình.