Thông báo

Khoa QTKD mời các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 lên VP khoa (B004) nhận Bằng tốt nghiệp.


Khoa QTKD mời các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1,2,4,6/2022 lên VP khoa (B004) nhận Bằng tốt nghiệp.


Khoa QTKD mời các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2021 lên VP khoa (B004) nhận Bằng tốt nghiệp.


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn