fba

Thông báo

Khoa QTKD mời các bạn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2020, tháng 1/2021  và tháng 4/2021 lên VP khoa (B004) nhận Bằng tốt nghiệp.


Thân gửi Anh/Chị sinh viên,


Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 06/04/2021 đến 17h00 ngày 08/04/2021.

Thời gian đăng ký bổ sung: 09h00 ngày 14/04/2021 đến 11h00 ngày 16/04/2021.


Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:


Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Thời gian: Từ 17h30 ngày 24/02/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021;


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn