fba

Thông báo về tốt nghiệp tháng 09/2020

Kính gửi :  Anh/chị sinh viên và học viên tốt nghiệp đợt Tháng 9/2020.

Nhà trường thông báo:

1. Lễ tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 (dự kiến). Thông tin và thời gian cụ thể, Nhà trường sẽ thông báo trên website của Khoa/Phòng Sau đại học.

2. Đối với các anh/chị tốt nghiệp đợt tháng 9/2020, trước hết Nhà trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp để anh/chị liên hệ công việc và học tập. 

 (Trích Thông báo 1575/TĐT-TB ngày 10/9/2020 v/v cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt Tháng 9/2020)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn