Trường Đại học Tôn Đức Thắng: những dấu ấn 2022

Năm 2022 vừa khép lại với những hoạt động sôi nổi và đáng nhớ, với sự kiện kỷ niệm chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hãy cùng nhìn lại hoạt động chính của tập thể thầy và trò TDTU trong năm vừa qua.

1. Tiếp tục ghi tên vào các bảng xếp hạng thế giới

Trong năm 2022, các tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới tiếp tục đánh giá và xếp TDTU ở thứ hạng cao, cụ thể:

  • Top 500 đại học tốt nhất thế giới theo THE World University Rankings
  • Thứ 138 đại học tốt nhất Châu Á theo QS Asia University Rankings 2023
  • Thứ 114 thế giới về phát triển bền vững theo UI GreenMetric World University Ranking
  • Top 300 đại học tốt nhất thế giới theo US News & World Report Rankings
  • Top 601+ đại học bền vững theo QS Sustainability Rankings 2023