fba

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021 như sau:

- Tuyển dụng Giảng viên, Nghiên cứu viên: chi tiết;

- Tuyển dụng viên chức hành chính, nhân viên: chi tiết.

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn