fba

Thông báo Sau đại học

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Xin chào các bạn sinh viên,

Hiện tại, phòng Sau đại học đang mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1.

Hạn cuối nhận đơn đăng ký là ngày 14/04/2019.

Thông báo về chương trình 4+1

Mục đích:
Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên TDTU học nâng cao chuyên môn, đạt trình độ thạc sĩ trong thời gian 01 năm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Đối tượng:
-    Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập):
  +  Triết học Mac-Lenin
  +   Phương pháp nghiên cứu khoa học
-    Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành sau đại học.
Quyền lợi:

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018. Trong danh sách theo đường link Khoa gửi mail là các học viên đã tích lũy từ 20 tín chỉ trở lên. 
Trước khi đăng ký đề tài Học viên lưu ý:

Subscribe to Thông báo Sau đại học
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn