fba

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 25/08/2021)

Ngày 25/08/2021, Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD hình thức Online cho các học viên cao học tại TP.HCM như sau:

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

1

186001014

Đỗ Hoàng Khánh  Linh

Mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Tp.HCM.

1

2

176001060

Aloundeth  Thepphachan

Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của kênh quay lại trong bán lẻ đa kênh: Một nghiên cứu điển hình ở Lào.

1

3

186001019

Tần Minh Tâm

Tác động của đánh giá người dùng đến hành vi sử dụng ứng dụng di động trong bối cảnh Việt nam

1

4

186001024

Lê Anh  Tuấn

Ảnh hưởng của đào tạo đến cam kết của nhân viên với tác động trung gian của hài lòng trong công việc tại doanh nghiệp FE Credit trong ngành tài chính tiêu dùng

2

5

186001015

Tống Hồ Diễm  Phúc

Nghiên cứu tác động của văn phòng không gian mở đến sức khỏe và sự hài lòng của nhân viên - Trường hợp tại các văn phòng khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM.

2

Thời gian hội đồng:

7g30 thứ 4 ngày 25 tháng 8 năm 2021

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn