fba

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 26/12/2019, ngày 27/12/2019)

Ngày 26/12/2019 và ngày 27/12/2019, tại phòng Họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

176001036

Lê Phúc

Tài

Ảnh hưởng của đạo đức lãnh đạo, việc giữ cam kết của lãnh đạo và nhận dạng tổ chức đến lòng trung thành của nhân viên đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải – Mecom.

1

HCM

2

166001070

Lưu Công

Linh

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức lợi ích của việc chia sẻ tri thức, hành vi chia sẻ tri thức và kết quả công việc của công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

1

3

166001196

Đỗ Ngọc

Trí

Ảnh hưởng công việc hiệu suất cao đến hiệu quả công việc của nhân viên Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định

1

4

166001192

Nguyễn Văn

Tài

Tác động của niềm tin đến cam kết tổ chức của nhân viên công ty cổ phẩn Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

1

5

166001060

Nguyễn Vĩnh

Hảo

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc và sự hài lòng cuộc sống của cán bộ công chức cấp xã huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định

1

6

166001072

Võ Hoàng

Nam

Tác động của chia sẻ tri thức đến năng lực đổi mới của các công ty Bảo hiểm tại tỉnh Bình Định

2

7

166001197

Trần Đình

Trọng

Động lực nội tại của việc chia sẻ kiến thức trực tuyến của nhân viên: trường hợp nghiên cứu về phân tích công việc tại công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

2

8

166001077

Cao Thị

Yến Phượng

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Minh Đông: Mô hình SERVQUAL

2

9

166001150

Trần Thị

Bích Đầm

Ảnh hưởng của sự phù hợp cá nhân với tổ chức, cá nhân với công việc, nhận dạng tổ chức đến nhận dạng nhân viên với khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

2

HCM

10

166001044

Đỗ Hồng

Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng ngân hàng điện tử của khách hàng tại Agribank Gia Lai

3

GL

11

166001037

Lương Thanh

Bình

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank chi nhánh Gia Lai

3

GL

12

166001177

Trần Trọng

Toàn

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng tại Agribank Đông Gia Lai

3

GL

13

166001014

Hà Thị 

Thu Thảo

Chia sẻ tri thức ngầm giữa các Kỹ sư điện: Vai trò của văn hóa tổ chức, đặc điểm tính cách và quan hệ xã hội

3

HCM

14

166001045

Nguyễn Thị 

Yến Nga

Vai trò trung gian của hài lòng công việc đến mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và quản lý tri thức tại Agribank Gia Lai

4

GL

15

166001142

Lê Xuân

Trinh

Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến hình ảnh thương hiệu và ý định mua xe tại công ty cổ phần ô tô Việt Hàn

4

QN

16

166001119

Nguyễn Đặng 

Thái Ngân

Ảnh hưởng của các yếu tố gây căng thẳng trong công việc đến kết quả công việc của giao dịch viên tại Agribank Tỉnh Quảng Ngãi

4

QN

17

166001107

Nguyễn

Đạo

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4

QN

18

166001123

Trần Đặng 

Kiều Nhi

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

4

QN

Thời gian họp hội đồng:

Hội đồng 1: 7h30 ngày 26/12/2019; Hội đồng 2: 13h30 ngày 26/12/2019;

       

Hội đồng 3: 7h30 ngày 27/12/2019; Hội đồng 4: 13h30 ngày 27/12/2019

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn