fba

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 05/4/2019)

Vào lúc 08h00 ngày 05/4/2019, tại phòng E505, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 04 học viên cao học như sau:

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

1

166001081

Ngô Thành Tâm

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố về chất lượng dịch vụ lên sự trung thành của khách hàng đối với siêu thị ở Bình Định

2

166001141

Võ Thị Hồng Trang

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

3

166001020

Huỳnh Phương Danh

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại điểm đến du lịch tỉnh Tiền Giang

4

166001018

Ngô Thị Ngọc Yến

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của học sinh theo hai mô hình Servqual và Hedperf

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn