fba

Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 07/4/2022)

Ngày 07/4/2022, Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD hình thức Online cho các học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

201801009

Bùi Danh Nam

 

26/02/1993

Tác động của sự công bằng trong tổ chức đến sự hài lòng của nhân viên – nghiên cứu tại tổ chức tài chính vi mô CEP

1

Tp.HCM

2

201801005

Thới Vũ Đức Hiền

 

15/10/1998

Vai trò của sự công bằng đối với hiệu suất nhà cung cấp trong mối quan hệ chuỗi cung ứng dược phẩm thời kì Covid-19.

1

Tp.HCM

3

196001030

Trần Sương Ánh Ngọc

 

31/01/1997

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại xã hội ở Việt Nam.

1

Tp.HCM

4

196001022

Đặng Duy Khương

 

27/10/1997

Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong việc giảm thiểu căng thẳng và nuôi dưỡng lòng tin giữa các nhà phát triển phần mềm làm việc trong các dự án hệ thống thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh

1

Tp.HCM

5

196001014

Cam Bích Chi

 

14/08/1997

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiện lợi của khách hàng khi mua sắm trực tuyến: Nghiên cứu trường hợp tại Vĩnh Long.

1

Tp.HCM

6

196001017

Trần Thị Mỹ Duyên

 

23/04/1997

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Quảng Ngãi

1

Tp.HCM

7

196001005

Lại Thị Thu Thảo

 

02/04/1990

Tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ sau bán hàng và ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng đối với xe ô tô thương mại

1

Tp.HCM

8

196001055

Hồ Văn Thái Xuân

 

18/12/1997

Phân tích thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nông sản mua sắm trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19

1

Tp.HCM

Thời gian hội đồng: 7g30 thứ 5 ngày 07/4/2022

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn