Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 23/11/2022)

Ngày 23/11/2022, Khoa QTKD tổ chức Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

196001021

Nguyễn Đăng Khoa

05/9/1988

Những yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ truyền hình trực tuyến tại Việt Nam

Tp. HCM

2

202801012

Trần Anh Thy

29/09/1997

Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quản lý vận hành khu dân cư cao cấp tại khu vực TP.HCM

Tp. HCM

3

202801004

Huỳnh Ngọc Hiền

03/01/1998

Ảnh hưởng của thương hiệu tuyển dụng đối với sự ứng tuyển của người tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tp. HCM

Thời gian hội đồng:  Thứ 4 ngày 23/11/2022 lúc 8h00 tại phòng B106.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn