Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 28/10/2022)

Ngày 28/10/2022, Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

202801002

Phạm Hữu Dũng

4/9/1998

Đánh giá lựa chọn ưu tiên các giải pháp nhằm vượt qua những rào cản của logistics ngược trong ngành Thương Mại Điện Tử tại Việt Nam

Tp.HCM

2

201801006

Bùi Thị Thu Hương

14/3/1997

Vai trò của lãnh đạo có đạo đức đến sự cam kết trong tổ chức và hành vi công dân tổ chức trong ngành Logistics và Supply chain tại Việt Nam

Tp.HCM

3

196001042

Nguyễn Phương Thanh

21/4/1997

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử ở Việt Nam

Tp.HCM

4

201801017

Đinh Thị Vân Thi

19/8/1997

Tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự cam kết của nhân viên trong tổ chức tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tp.HCM

5

196001024

Nguyễn Thị Ngọc Lan

21/6/1997

Tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng đến việc thu hút nhân tài và tuyển dụng một cách có hiệu quả tại các công ty công nghệ thông tin

Tp.HCM

6

196001056

Phạm Hồng Bảo Yến

20/7/1986

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy - Đề xuất một số giải pháp cải thiện chính sách và môi trường làm việc

Tp.HCM

7

196001039

Đinh Hoàng Sơn

10/1/1997

Tác động của của việc sử dụng ngữ cảnh và rào cản đến việc tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán di động tại TP.HCM

Tp.HCM

8

201801011

Phạm Khắc Phong

24/3/1995

Đánh giá hiệu quả của các hãng tàu quốc tế

Tp.HCM

9

202801010

Huỳnh Lê Tấn Thành

5/1/1998

Công nghệ Blockchain cho quản trị logistics và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tp.HCM

10

201801004

Nguyễn Văn Cường

22/4/1988

Ảnh hưởng của quan hệ khách hàng đến việc tăng cường sức mạnh mối quan hệ trong ngành Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Tp.HCM

Thời gian hội đồng:

Thứ 6 ngày 28/10/2022 lúc 7h30

Tại phòng B106

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn