Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 05/6/2023)

Ngày 05/6/2023, Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

202801002

Phạm Hữu Dũng

Đánh giá lựa chọn ưu tiên các giải pháp nhằm vượt qua những rào cản của logistics ngược trong ngành Thương Mại Điện Tử tại Việt Nam.

Tp. HCM

2

201801006

Bùi Thị Thu Hương

Lãnh đạo có đạo đức trong bối cảnh ngành Giao nhận và Chuỗi cung ứng: Vai trò điều tiết của hiệu quả bản thân và vai trò trung gian của sự tin tưởng tổ chức

Tp. HCM

3

201801004

Nguyễn Văn Cường

Ảnh hưởng của quan hệ khách hàng đến việc tăng cường sức mạnh mối quan hệ trong ngành Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Tp. HCM

4

201801011

Phạm Khắc Phong

Đánh giá hiệu quả của các hãng tàu quốc tế

Tp. HCM

5

202801010

Huỳnh Lê Tấn Thành

Hiểu và áp dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng - Bối cảnh Việt Nam

Tp. HCM

Thời gian hội đồng:

Thứ 2 ngày 05/6/2023 lúc 13h30

Tại phòng B106 cơ sở Tân Phong, Quận 7

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn