Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 07/8/2023)

Ngày 07/8/2023, Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

201801019

Nguyễn Văn Trong

 

23/07/1977

 

 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm tại chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh An Giang

 

Tp.HCM

Thời gian hội đồng:

Thứ 2 ngày 07/8/2023 lúc 13h30

Tại phòng B106 cơ sở Tân Phong, Quận 7

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn