Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD (ngày 16/9/2022)

Ngày 16/9/2022, Hội đồng xét duyệt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các Học viên cao học như sau:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

Ghi chú

1

196001040

Nguyễn Hoàng Sơn

5/2/1997

Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc, khả năng thích ứng, sự hài lòng công việc và hiệu suất công việc: Trường hợp nghiên cứu nhân viên kinh doanh trong ngành Bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tp. HCM

2

196001036

Lê Thị Thu Oanh

12/11/1997

Cải thiện hiệu suất của tổ chức thông qua học tập của tổ chức tại các doanh nghiệp logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò trung gian của sáng tạo trong tổ chức

Tp. HCM

3

196001035

Vũ Thị Tuyết Nữ

27/12/1997

Ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ và phân tích nhân tài trong quản lý nhân tài lên kết quả hoạt động của tổ chức cho các doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

Tp. HCM

4

196001014

Cam Bích Chi

14/08/1997

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiện lợi của khách hàng khi mua sắm trực tuyến mỹ phẩm Hàn Quốc Innisfree trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long

Tp. HCM

5

196001022

Đặng Duy Khương

27/10/1997

Tác động của trí tuệ cảm xúc đến hiệu suất công việc của những nhà phát triển phần mềm: Vai trò trung gian của niềm tin và sự căng thẳng

Tp. HCM

6

201801007

Huỳnh Hữu Huy

10/8/1997

Nghiên cứu về tác động của chất lượng dịch vụ logistics đến sự hài lòng của khách hàng: trường hợp tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tp. HCM

7

196001050

Lê Thị Tuyền

7/8/1997

Hành vi mua sắm trên thiết bị di động: Nghiên cứu thực nghiệm trên người tiêu dùng Shopee tại Việt Nam

Tp. HCM

8

196001032

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

31/10/1996

Kiểm duyệt vai trò của năng lực công nghệ thông tin và hợp tác công việc đối với hiệu suất làm việc của nhân viên trong môi trường truyền thông xã hội doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tp. HCM

Thời gian hội đồng:

Thứ 6 ngày 16/9/2022 lúc 8h00

Tại phòng B106 cơ sở Tân Phong, Quận 7

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn