fba

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

  • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
  • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Hướng dẫn đăng ký:

  • Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 (xem hướng dẫn tại đây);
  • Sinh viên đang theo học ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác (xem tại đây) với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ muốn tham gia chương trình 4+1 thì sinh viên làm đơn xin đăng ký có sự đồng ý Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý nộp tại Phòng Sau đại học;
  • Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống thông tin học viên. (xem hướng dẫn tại đây)

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 20/11/2020 đến 23h ngày 24/11/2020.

Kế hoạch chi tiết:

Học phần chung (Triết học Mac - Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học)
Đợt 1
Nội dung Thời gian
Thông báo thời gian đăng ký 16/11/2020
Đăng ký học phần 20-24/11/2020
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 25/11/2020
Thực hiện đóng học phí 10-14/12/2020
Đăng ký học phần đợt bổ sung (dự kiến) 28-31/12/2020
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần đợt bổ sung (dự kiến) 02/01/2021
Thực hiện đóng học phí đợt bổ sung (dự kiến) 11-15/01/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu 01/03/2021-02/05/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng 08-20/03/2021
Đợt 2
Nội dung Thời gian
Thông báo thời gian đăng ký 04/01/2021
Đăng ký học phần 08-11/01/2021
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 12/01/2021
Thực hiện đóng học phí 25-29/01/2021
Đăng ký học phần đợt  bổ sung (dự kiến) 01-05/03/2021
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần đợt bổ sung (dự kiến) 08/03/2021
Thực hiện đóng học phí đợt bổ sung (dự kiến) 15-19/03/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu 17/05/2021 - 11/07/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng 08-20/03/2021

Thời khóa biểu: xem tại đây;

Thông tin chi tiết về học bổng và học phí: xem tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn