Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2B

Khoa QTKD xin gửi đến các bạn sinh viên Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt 2B. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Một số lưu ý sinh viên cần biết:

1. Sinh viên theo dõi các mốc thời gian chính thức, kế hoạch đóng lệ phí làm khóa luận và một số nội dung khác trong kế hoạch tốt nghiệp T4/2020.

2. Sinh viên học chuyên ngành nào phải thực hiện Khóa luận đúng chuyên ngành đó.

3. Giữa đợt thực hiện Khóa luận, sinh viên phải gặp Trưởng bộ môn để đánh giá tiến độ thực hiện. Nếu tiến độ không đúng yêu cầu, Trưởng bộ môn có quyền yêu cầu dừng việc thực hiện Khóa luận của SV. Nếu SV bị yêu cầu không tiếp tục thực hiện Khóa luận phải đăng ký 3 môn thay thế Tốt nghiệp ở đợt khác (SV theo dõi trên kế hoạch năm học và các thông báo khác).

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn