fba

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho Học viên đăng ký đề tài Luận văn Thạc sĩ đợt 2/2018. Trong danh sách theo đường link Khoa gửi mail là các học viên đã tích lũy từ 20 tín chỉ trở lên. 
Trước khi đăng ký đề tài Học viên lưu ý:
1. Theo quy chế, một trong các điều kiện bảo vệ Luận văn là học viên phải học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5,5 trở lên; Phải có chứng chỉ chuẩn đầu ra Toeic và Triết học. Thời gian để Học viên thực hiện đề tài luận văn chỉ 6 tháng nên Học viên còn nợ môn phải trả nợ hết môn tính đến thời điểm xét bảo vệ Luận văn, nếu không sẽ không được bảo vệ và phải đăng ký thực hiện lại đề tài mới. Học viên cân đối kế hoạch cho phù hợp và nếu không đăng ký thực hiện đợt T6/2018 thì đăng ký vào đợt T12/2018.
2. Khi đăng ký tên đề tài, Học viên phải cung cấp được 3 tài liệu tham khảo là các bài báo ISI liên quan đến đề tài mình đăng ký theo Quy định Trình bày LVThS và có thể đề xuất GVHD. Tuy nhiên, theo chuyên môn đề tài và số lượng HV được HD, Khoa có thể sẽ phân công lại GVHD cho phù hợp.
3. Sau khi đăng ký online các thông tin. Khi được Khoa đồng ý tên đề tài và GVHD, học viên nộp lại Phiếu đăng ký đề tài có chữ ký của các bộ phận liên quan tại văn phòng Khoa QTKD phòng B004 theo mẫu.
4.  Các biểu mẫu và kế hoạch thực hiện Luận văn Thạc sĩ HV vui lòng xem tại website: http://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/bieu-mau
5. Đường link đăng ký đề tài: Học viên check mail để nhận đường link đăng ký chính thức
Thời gian đăng ký đề tài: Đến hết ngày 19/6/2018.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn