fba

Một bước tiến trong hành trình tham gia kiểm định AACSB của Khoa Quản trị kinh doanh

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Ủy ban công nhận kiểm định của tổ chức AACSB International đã chính thức phê duyệt và chấp nhận Khoa Quản trị kinh doanh tham gia kiểm định trong danh mục trường đào tạo doanh thương. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trong đào tạo và giáo dục những thế hệ tương lai có phẩm chất đạo đức, kiến thức, tư duy toàn cầu, và năng lực để phát triển bản thân và xây dựng đất nước. Trọng tâm của Khoa Quản trị kinh doanh là nâng cao giá trị toàn cầu của người học theo chuẩn AACSB International. Đây là tổ chức kiểm định về các trường đào tạo kinh doanh uy tín với tỷ lệ chỉ 2% các trường ở khu vực Châu Á được kiểm định và 5% trên phạm vi toàn cầu, ví dụ như Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học quốc gia Đài Loan, Đại học Sydney (Úc), Đại học Hanyang (Hàn Quốc), v.v.

Trước đó, Khoa Quản trị kinh doanh đã chủ động triển khai kế hoạch và chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn ngay sau khi trở thành thành viên của AACSB vào tháng 05 năm 2020. Để làm được điều đó Khoa đã phối hợp với nhà trường thành lập Ban chỉ đạo và Ban điều hành AACSB trên tôn chỉ cải tiến liên tục cùng với các giá trị về chất lượng, đa dạng và hòa nhập, tư duy toàn cầu, đạo đức, trách nhiệm xã hội, và cộng đồng. Điều này sẽ giúp cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, giá trị và nhận diện thương hiệu ở phạm vi toàn cầu. Từ đó, giá trị và uy tín bằng cấp của người học sẽ được quốc tế hóa, sánh ngang với các trường đào tạo doanh thương như Harvard, Trường Quản lý Kellogg, vv., nâng cao năng lực và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trong bối cảnh công nghệ và số hóa đang gia tăng.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn