Sau đại học

Ngày 03/02/2023 vào lúc 7g30 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau:

  1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng


I/ Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

(Chính quy/Vừa làm vừa học)


Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2022-2023 như sau:


Ngày 23/11/2022, Khoa QTKD tổ chức Hội đồng xét duyệt ĐCCT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho các học viên cao học như sau:


Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở khóa học bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ ngành không phù hợp cần học bổ sung kiến thức (BSKT) để đủ điều kiện dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2023, cụ thể như sau:


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn