Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)

I/ Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

(Chính quy/Vừa làm vừa học)

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

(Chính quy)

Tổng chỉ tiêu
1 8340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 25 25 50
2 8460112 Toán ứng dụng Toán - Thống kê 0 30 30
3 8580201 Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật công trình 15 15 30
4 8480101 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 20 20 40

Ghi chú: Hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ áp dụng đối với tuyển sinh chương trình định hướng ứng dụng của ngành Kỹ thuật xây dựng và Khoa học máy tính.

II/ Thời gian tuyển sinh (dự kiến)

  • Thời gian đăng ký ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: từ ngày ra thông báo đến ngày 19/02/2023;
  • Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 25/03/2023;
  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/04/2023;
  • Thời gian xét tuyển: 21/04/2023;
  • Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 11/05/2023;
  • Thời gian nhập học: 26/05/2023-27/05/2023.

III/ Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

IV/ Thông tin chi tiết 

Thông tin chi tiết tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn