fba

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Xin chào các bạn sinh viên,

Hiện tại, phòng Sau đại học đang mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1.

Hạn cuối nhận đơn đăng ký là ngày 14/04/2019.

Thông tin chi tiết về kế hoạch mở lớp cũng như hình thức đăng ký: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-dot-3-hk22018-2019-cho-sinh-vien

Trân trọng./.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn