FBA banner

Thông báo V/v gia hạn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019

Phòng Sau đại học đang gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019 đến ngày 28/02/2019. (học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học)

Thông tin chi tiết xem tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn