Webinar – Tư vấn chương trình tiến sĩ tại Đại học Taylor (Malaysia)

Vào ngày 13/10/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi workshop với chủ đề tư vấn chương trình tiến sỹ tại đại học Taylor ( Malaysia) cho các ngành Marketing, Quản trị, Nhà Hàng Khách Sạn bằng hình thức trực tuyến qua Zoom cùng với sự tham gia của các giáo sư đầu ngành như Dr. Rupsm Konar – Program Director School of Hospitality and Dr Harpaljit Kaur – Program Director School of Management and Marketing, bà Sumana Lum ( Giám đốc hợp tác quốc tế), bà Mell Yap ( Chuyên viên tư vấn tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế), ông Pee Zhenyu ( Giám đốc tuyển sinh quốc tế) và  cùng các giảng viên của khoa QTKD, ĐH Tôn Đức Thắng.

Mở đầu buổi workshopThS. Vũ Nguyễn Trâm Anh – đại diện bộ môn Nhà Hàng Khách Sạn trường đại học Tôn Đức Thắng đã có phần giới thiệu về mối quan hợp tác song phương giữa đại học Taylor và đại học Tôn Đức Thắng trong những năm gần đây cho chương trình đào tạo bậc đại học Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Nhà Hàng Khách Sạn 2,5 năm (tại Việt Nam) + 1,5 năm ( chuyển tiếp sang đại học Taylor, Malaysia). Với mối quan hệ tốt đẹp ấy, nhằm đưa đến cơ hội cho các giảng viên viên chức khoa QTKD, bộ môn NHKS đã phối hợp với đại học Taylor tổ chức buổi tư vấn về chương trình tiến sỹ tại đại học Taylor. Thông qua buổi tư vấn online này đã giúp ích cho các giảng viên có thêm một lựa chọn mới cho hành trình theo đuổi ước mơ tiến sỹ của mỗi người.

Dr Harpaljit Kaur nêu các lý do vì sao cần phải theo đuổi chương trình tiến sỹ.

Thông tin liên lạc để cho các giảng viên có thể gửi email đặt câu hỏi sau chương trình.