FBA banner

Biểu mẫu tập sự nghề nghiệp

Biểu mẫu TSNN lớp tiêu chuẩn -> (Xem chi tiết)

Biểu mẫu TSNN lớp CLC -> (Xem chi tiết)

Một số biểu mẫu khác (điều kiện TSNN, qui trình thực hiện, gợi ý tên đề tài, giấy tiếp nhận, giấy giời thiệu,..) -> (Xem chi tiết)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn