fba

Nhân sự

STT.

Thông tin

Hình ảnh

  1

CÁN BỘ QUẢN LÝ
Ban chủ nhiệm khoa

TS. Phạm Thị Minh Lý
Trưởng khoa
 
Điện thoại: 08-37755067
Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

 

 

 

CoMinhLy%20copy.jpg
2 CÁN BỘ QUẢN LÝ
Ban chủ nhiệm khoa

ThS. Lê Đức Nhã
Trợ lý Trưởng khoa
 
Điện thoại: 08-37755067
Email: leducnha@tdtu.edu.vn
CPR-73.jpg

 3

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH
Cô Phan Thị Thanh Thủy
Giáo vụ

Điện thoại: 08-37755067
Email: phanthithanhthuy@tdtu.edu.vn

thuy.jpg

  4

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

Cô Trần Như Kim Chi
Thư ký khoa

Điện thoại: 08-37755067
Email: trannhukimchi@tdtu.edu.vn

 

chi.jpg

 

5

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

Công tác chính trị sinh viên
Điện thoại: 08-37755067
Email: 

 

 

 

 

 

 

6

Bộ phận tốt nghiệp
Điện thoại: 08-37755067
Email : totnghiepqtkd@tdtu.edu.vn

Liên hệ khoa QTKD
Điện thoại: 08-37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn

 

Đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu

STT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Chức danh chuyên môn

 

Phạm Thị Minh Lý  

Tiến sỹ

Trưởng khoa

 

Đoàn Cẩm Tú  

Tiến sỹ

 

 

Phạm Thị Ngân  

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn KDQT

 

Lê Thị Thúy Phượng  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Võ Thế Sinh  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Quang Tiên  

CH

Trưởng bộ môn NH-KS

 

Lê Vinh Danh

Giáo sư

Tiến sỹ

 

 

Drahomira Pavelkova

Giáo sư

Tiến sỹ

 

 

Wim Vanhaverbeke

Giáo sư

Tiến sỹ

 

 

Chiung Hsin Hsu

Giáo sư

Tiến sỹ

 

 

Robert Victor Goedegebuure

Phó giáo sư

Tiến sỹ

 

 

Wei-chih Lien  

Tiến sỹ

 

 

Alberto Posso  

Tiến sỹ

 

 

Hao-Fan Chumg  

Tiến sỹ

 

 

Phạm Đức Trọng  

Tiến sỹ

 

 

Võ Văn Lai  

Tiến sỹ

 

 

Đỗ Văn Quất  

Tiến sỹ

 

 

Lobel Trong Thuy Tran  

Tiến sỹ

 

 

Phùng Minh Tuấn  

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn Marketing
  Đỗ Văn Hòa  

Tiến sỹ

 

 

Phạm Tiến Thành  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Phạm Thị Quỳnh Anh  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Lê Minh Hiếu  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Trần Thị Phi Phụng  

Thạc sỹ - NCS

 
 

Lê Quang Trạng

  Thạc sỹ - NCS  

 

Nguyễn Minh Quang  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Dương Thế Duy  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Nguyễn Thị Huệ Trinh  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung  

Thạc sỹ

 

 

Vũ Quảng Hà  

Thạc sỹ

 

 

Hà Ngọc Minh  

Thạc sỹ

 

 

Lâm Thị Hương Trà  

Thạc sỹ

 
  Phạm Thái Ngọc  

Thạc sỹ - NCS

 
  Nguyễn Quốc Tuấn  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Đức Trung  

Thạc sỹ - NCS

 
 

Võ Nhật Trường

  Thạc sỹ  
  Phạm Kim Diễm An  

Thạc sỹ

 
  Phạm Ngọc Bảo Duy  

Thạc sỹ

   
  Vũ Thị Hồng Nhung  

Thạc sỹ

 
  Trần Thị Vân Trang  

Thạc sỹ

 
 

Trần Thị Nhung

  Thạc sỹ  
 

Đặng Diễm Phương

  Thạc sỹ  
  Nguyễn Hải Nam  

Thạc sỹ

 
  Trịnh Thị Hạ Huyền  

Thạc sỹ

 
  Đoàn Đức Minh  

Thạc sỹ

 
  Hồ Kiến Lân  

Thạc sỹ

 

 

Vũ Thúy Hòa  

Thạc sỹ

 

 

Trần Phi Hoàng  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Vân Anh  

Thạc sỹ

 

 

Lê Đức Trọng  

Thạc sỹ

 

 

Bùi Quang Thanh  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Thanh Nhân  

Thạc sỹ - NCS

 
  Trần Công Đức  

Thạc sỹ - NCS

 

 

Nguyễn Quốc Lộc  

Thạc sỹ

 
  Vũ Phương Thảo  

Thạc sỹ

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Thạc sỹ  
  Lê Trần Phước Mai Hoàng  

Thạc sỹ

 

 

Trương Mỹ Hạnh Trinh  

Thạc sỹ

 

 

Lê Thanh Hải  

Thạc sỹ

 

 

Đặng Kim Dung  

Thạc sỹ

 

 

Lê Đức Nhã  

Thạc sỹ

Trợ lý trưởng khoa

 

Nguyễn Đức Hùng  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Thị Hồng  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Đức Anh Nghị  

Thạc sỹ

 

 

Nguyễn Thị Kim Khánh  

Cao học

 

 

Trần Văn Độ  

Cử nhân

 

 

Đặng Tiến Dũng  

Cử nhân

 

 

Đào Thị Bích Dương  

Cử nhân

 

 

Nguyễn Minh Châu  

Cử nhân

 

 

Tăng Khắc Quý  

Cử nhân

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Vân  

Cử nhân

 

 

Vũ Thị Trang  

Cử nhân

 

 

Lê Thị Việt Hằng  

Cử nhân

 
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn