Hội Thảo Quốc Tế Về Thống Kê và Kinh Tế Lần Thứ 13

Mục đích của hội nghị là trình bày và thảo luận về các vấn đề hiện tại về thống kê, nhân khẩu học, kinh tế và quản lý và mối quan hệ giữa chúng.

Hội thảo được tổ chức bởi: - Cục Thống kê và Xác suất và Cục Quản lý Kinh tế;

                                                  - Đại học Kinh tế, Prague;

                                                  - Khoa Kinh tế, Đại học Kỹ thuật Košice;

                                                  - Đại học Tôn Đức Thắng.

Thời gian: 5-7/9 /2019

Địa điểm: Prague

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại: https://msed.vse.cz/

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn