Kinh doanh quốc tế

1. Tổng quan chương trình

  - Giới thiệu sơ lược về chương trình

Kinh doanh Quc tế đang là mt ngành nhn được nhiu s quan tâm hin nay trong bi cnh Vit Nam gia nhp WTO và TPP. Đây là ngành hc s cung cp người hc kiến thc chung v qun tr kinh doanh và kiến thc chuyên môn thuc lĩnh vc kinh doanh doanh quc tế như đu tư quc tế, logistic và vn ti quc tế, thanh toán quc tế, marketing quc tế, hoch đnh chiến lược kinh doanh quc tế

- Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tt nghip ngành Kinh doanh quc tế có th làm vic ti: các tp đoàn đa quc gia, các t chc nghiên cu th trường, các hip hi ngành ngh, các trung tâm xúc tiến thương mi, các trường đi hc trong lĩnh vc kinh doanh quc tế….

C th, có cơ hi được nhn vào các v trí tuyn dng như:

  • Chuyên viên xut nhp khu;
  • Chuyên viên Qun tr Logistics;
  • Chuyên viên Qun tr Tài chính và Qun tr chui cung ng trong môi trường toàn cu và các v trí chc năng quan trng khác trong môi trường kinh doanh quc tế.

- Điểm nổi bật của chương trình

Chương trình đào to được xây dng theo chun kiến thc ca Trường đi hc Monash (Úc). Đi ngũ ging viên giàu kinh nghim thc tin và nghiên cu. Các hc phn chuyên ngành được ging dy bi chuyên gia t các cơ quan, vin nghiên cu, doanh nghip ni tiếng ti Vit Nam và nước ngoài. Các môn hc nghip v được thiết kế mang tính thc tin cao vi s h tr, tư vn t Vin Nghiên cu và Phát trin Logistic Vit Nam, VCCI và mt s doanh nghip có uy tín như Tng Công ty Tân Cng – STC, Công ty ITL...

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015 ; CĐR 2018 ; CĐR 2019

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2015 ; CTĐT 2018 ; CTĐT 2019

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn