Quản trị kinh doanh_CN Quản trị nguồn nhân lực

1. Tổng quan

- Giới thiệu chương trình

Quản trị nguồn nhân lực đang là một ngành nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của ngành này quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển và ngày càng hội nhập. Với phương pháp giảng dạy hàn lâm kết hợp chặt chẽ với thực tiễn, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cấp thiết về quản trị nguồn nhân lực trong và ngoài nước cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực có cơ hội được nhận vào làm các vị trí phụ trách nhân sự, hành chính như chuyên viên hành chính nhân sự, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên đào tạo trong các cơ quan nhà nước, các công ty hoặc tập đoàn trong và ngoài nước. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên, nghiên cứu và giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực ở một số công ty/ tổ chức khác. Với vốn kiến thức ban đầu cùng với kinh nghiệm tích lũy về lĩnh vực này, sinh viên còn có thể hướng tới việc khởi nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản trị nguồn nhân lực cho thị trường.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2018 ; CĐR 2019

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2018 ; CTĐT 2019

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn