Quản trị kinh doanh_CN Quản trị nhà hàng - khách sạn

1.Tổng quan chương trình

   - Giới thiệu sơ lược về chương trình

Chương trình đào to đt chun quc tế giúp sinh viên t tin, thích nghi cao trong môi trường làm vic hi nhp và năng đng ngày nay. Sinh viên được thc hành nghip v ti các phòng mô phng nhà hàng, khách sn hin đi đy đ tin nghi ngay ti Trường cũng như ti các nhà hàng khách sn ln nhng thành ph du lch ni tiếng. Sinh viên được trang b kiến thc, song song vi nhng năng lc căn bn và chuyên sâu v thc hành, phương pháp x lý tình hung và ra quyết đnh, k thut qun tr, k năng ngh nghip trong kinh doanh nói riêng và trong kinh tế nói chung.

- Triển vọng nghề nghiệp

Tt nghip ngành qun tr kinh doanh (CN nhà hàng khách sn), sinh viên có cơ hi được nhn vào các v trí tuyn dng như:

  • Qun lý cp trung (t trưởng tr lên) ti các phòng ban, b phn ca các tp đoàn đa quc gia, doanh nghip kinh doanh Nhà hàng – Khách sn, Resort, khu vui chơi gii trí;
  • Chuyên viên trong lĩnh vc marketing, bán hàng, t chc s kin, PR trong các tp đoàn khách sn, chui nhà hàng, khu vui chơi,…
  • Khi nghip thương hiu kinh doanh riêng ca mình.
2.Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015 ; CĐR 2018 ; CĐR 2019

3.Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2015 ; CTĐT 2018 ; CTĐT 2019

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn