Lực lượng chuyên môn hùng mạnh và chuyên nghiệp

Đến tháng 12/2017 TDTU có hơn 1.320 giảng viên-viên chức; trong đó hơn 200 là giáo sư, tiến sĩ người nước ngoài. Nhân lực chuyên môn có trình độ tiến sĩ và sắp tiến sĩ (đang Nghiên cứu sinh) chiếm hơn 50% và trong từ nay đến 2021, tổng số tiến sĩ/lực lượng chuyên môn phải đạt tỷ lệ 85%.

Hầu hết nhân lực trình độ sau đại học được đào tạo từ nước ngoài, tại những trường trong TOP 500 của thế giới; vì thế, chuyên môn mới, cập nhật và luôn theo kịp nhu cầu phát triển của thế giới. Nhân lực có 3 nhóm: giảng viên, giảng viên-nghiên cứu và nghiên cứu viên; trong đó, nghiên cứu viên hơn 200 người tập trung trong 49 Nhóm nghiên cứu trọng điểm. Vì ở TDTU, hoạt động giáo dục luôn đi song song với nghiên cứu sáng tạo và đổi mới; Do đó, kiến thức và nội hàm giáo dục luôn theo sát với yêu cầu về nhân lực trong thời đại toàn cầu. Vì lực lượng chuyên môn ngày mỗi phát triển, yêu cầu đầu ra của giáo dục và khoa học-công nghệ cũng luôn được nâng lên hằng năm. Đội ngũ chuyên môn hùng mạnh này là cơ sở then chốt để Nhà trường được xếp thứ 2 toàn quốc và sẽ xếp thứ nhất trong một vài năm tới; cũng như là cơ sở vững chắc để bảo đảm người học tại TDTU sẽ đạt trình độ và đẳng cấp nhân lực toàn cầu sau những năm học tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn