Kinh doanh quốc tế_ 100% Tiếng Anh_CTĐT 2020

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Chương trình: Đại học tiếng Anh
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  38  tín chỉ  
1.1  
Môn lý luận chính trị, pháp luật 
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5

 

10 10  
1.2
Khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1

 

2 2  
1.3  
Khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1

 

3 3  
1.4  
Ngoại ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tiếng Anh 1
English Community 1
5 1
Tiếng Anh 2
English Community 2
5 2
Tiếng Anh 3
English Community 3
5 3

 

15 15  
1.5  
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2

 

4 4  
1.6
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng phát triển bền vững - Lãnh đạo chính mình
Skills for sustainable development - Coach
0 1
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2
Kỹ năng phát triển bền vững
Skills for sustainable development
2 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Xác định mục tiêu cuộc đời
Skills for sustainable development - Design your life
0 1
Phương pháp học đại học
Learning methods in university
1 1

 

4 4  
1.7  
Giáo dục thể chất (cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0 2-0
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0 3-0
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8  
Giáo dục quốc phòng (Cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1

 

Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 95 tín chỉ  
2.1
Kiến thức cơ sở
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 4
Luật công ty
Company Law
2 3
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Quản trị tài chính
Foundation of Finance
3 5
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Nguyên lý quản trị
Principle of Management
3 3
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2

 

27 27  
2.2 Kiến thức ngành 58 49 9
2.2.1 Kiến thức chung 31 31  
   
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Kinh doanh quốc tế
Career in International Business
2 1
Thương mại điện tử
E-Business
3 6
Quản trị văn phòng
Administrative Office Management
3 6
Tỷ giá hối đoái và tài chính thương mại
Trade Finance and Foreign Exchange
3 6
Quản trị quốc tế
International Management
3 7
Đàm phán thương lượng trong kinh doanh
Negotiation Skills in Business
3 6
Quản trị tài chính quốc tế
International Financial Management
3 6
Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu
Business Ethics in a Global Environment
2 7
Luật thương mại quốc tế
International Trade Law
3 4
Quản trị nguồn nhân lực
Human Resource Management
3 5
Chiến lược kinh doanh quốc tế
International Strategic Management
3 7

 

31 31  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 27 18 9
 
Các môn chung và các môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
International Supply Chain Management
3 7
Kinh doanh quốc tế
International Business
3 5
Vận tải bảo hiểm trong ngoại thương
International Cargo Transportation and Insurance
3 5
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Practices of International Trade 
3 4
Nghiệp vụ hải quan
Customs Procedures
3 6
Quản trị văn hóa đa quốc gia
Cross Cultural Management
3 7

 

18 18  
 
Các môn học tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Nhóm tự chọn 1 3 5-3
Hành vi khách hàng
Consumer Behaviour
3  
Quản trị dự án
Project management
3  
Nhóm tự chọn 2 3 6-3
Thuế
Taxation
3  
Kế toán quản trị
Management Accounting
3  
Nhóm tự chọn 3 3 7-3
Marketing toàn cầu
Global Marketing
3  
Kinh Doanh tại Châu á
Asian Business and Management
3  

 

9   9
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8
Kỹ năng thực hành chuyên môn 0 8

 

2 2  
2.4  
Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  

 

8   8
  Tổng cộng 133 116 17

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn