Quản trị kinh doanh_CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn_TC_CTĐT 2019

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Quản trị kinh doanh (Nhà hàng khách sạn)
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  38  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5

 

10 10  
1.2  
Môn khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1

 

2 2  
1.3
Khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1

 

3 3  
1.4  
Ngoại Ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tiếng Anh 1
English Community 1
5 1
Tiếng Anh 2
English Community 2
5 2
Tiếng Anh 3
English Community 3
5 3

 

15 15  
1.5
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1

 

4 4  
1.6
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2
Kỹ năng phát triển bền vững
Skills for sustainable development
2 1
Phương pháp học đại học
Learning methods in university
1 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Lãnh đạo chính mình
Skills for sustainable development - Coach
0 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Xác định mục tiêu cuộc đời
Skills for sustainable development - Design your life
0 1

 

4 4  
1.7
Giáo dục thể chất ( cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0 2-0
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0 3-0
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8
Giáo dục quốc phòng
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1

 

Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 91 tín chỉ  
2.1
Kiến thức cơ sở
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Luật công ty
Company Law
2 4
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 4
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Thương mại điện tử
E-Business
3 6
Nguyên lý quản trị
Principle of Management
3 3

 

27 27  
2.2 Kiến thức ngành 54 45 9
2.2.1 Kiến thức chung 31 31  
 
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Hành vi khách hàng
Consumer Behaviour
3 5
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Nhà hàng khách sạn
Careers Orientation in Hospitality
2 1
Quản trị tài chính
Foundation of Finance
3 6
Đàm phán thương lượng trong kinh doanh
Negotiation Skills in Business
3 7
Quản trị tiền sảnh
Front Office Management
3 7
Nghiệp vụ ẩm thực
Food and Beverage Service Operations
2 2
Nghiệp vụ buồng phòng
Housekeeping Operations
2 4
Luật hợp đồng và luật du lịch
Contract and Tourism Law
3 5
Marketing Nhà hàng khách sạn
Marketing in Hospitality and Tourism
3 5
Nghiệp vụ lễ tân
Front Office Operations
2 6
Quản trị văn phòng
Administrative Office Management
3 5
Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu
Business Ethics in a Global Environment
2 6

 

31 31  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 23 14 9
 
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Các chuyên đề trong kinh doanh Nhà hàng khách sạn
Current Topics in Hospitality management
2 7
Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng khách sạn
Managing human resources in Hospitality and Tourism
3 4
Quản trị ẩm thực
Food and Beverage Management
3 6
Quản trị buồng phòng
Housekeeping Management
3 6
Quản trị chất lượng dịch vụ Nhà hàng khách sạn
Achieving Quality Customer Service in Hospitality Industry
3 7

 

14 14  
 
Các môn học tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Nhóm tự chọn 1 3 5-3
Quản trị Marketing
Marketing Management
3  
Truyền thông Marketing tích hợp
Integrated Marketing communications
3  
Nhóm tự chọn 2 3 6-3
Quản trị MICE
MICE Management
3  
Quản trị bán hàng
Sales Management
3  
Nhóm tự chọn 3 3 7-3
Quản trị thương hiệu
Brand Management
3  
Quản trị resort và khu vui chơi giải trí
Resorts and Recreation Management
3  

 

9   9
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8
Kỹ năng thực hành chuyên môn 0 8

 

2 2  
2.4
Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  

 

8   8
  Tổng cộng 129 112 17

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn