Kinh doanh quốc tế CLC _ CTĐT 2019

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Chương trình: Chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  54  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị. pháp luật
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5

 

10 10  
1.2
Môn khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1

 

2 2  
1.3  
Môn khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1

 

3 3  
1.4  
Ngoại Ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Natural English 2 5 1
Global Citizen English 3 8 1
Global Citizen English 4 8 2
Global Citizen English 5 9 2

 

30 30  
1.5
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2
Cơ sở tin học 3
Fundamentals of Informatics 3
1 3

 

5 5  
1.6
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng phát triển bền vững
Skills for sustainable development
2 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Xác định mục tiêu cuộc đời
Skills for sustainable development - Design your life
0 1
Phương pháp học đại học
Learning methods in university
1 1
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2
Kỹ năng phát triển bền vững - Lãnh đạo chính mình
Skills for sustainable development - Coach
0 1

 

4 4  
1.7
Giáo dục thể chất (Cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0  
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0  
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8
Giáo dục quốc phòng (Cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3

 

Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 84 tín chỉ  
2.1 Kiến thức cơ sở 27 27  
2.2
Kiến thức ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Luật công ty
Company Law
2 2
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 3
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2
Quản trị tài chính (Anh)
Financial Management
3 4
Nguyên lý quản trị (Anh)
Introduction to Management
3 3

 

47 41 6
2.2.1 Kiến thức chung 17 17  
 
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị tài chính quốc tế (Anh)
International Financial Management
3 5
Đàm phán thương lượng trong kinh doanh (Anh)
Negotiation Skills in Business 
3 6
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Kinh doanh quốc tế
Career in International Business
2 1
Luật thương mại quốc tế
International Trade Law
3 5
Quản trị nguồn nhân lực (Anh)
Human Resource Management
3 5
Chiến lược kinh doanh quốc tế (Anh)
International Strategic Management
3 7

 

17 17  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 30 24 6
 
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu (Anh)
International Supply Chain Management
3 7
Kinh doanh quốc tế (Anh)
International Business 
3 6
Thực tập nghề nghiệp 1
Internship 1
2
Fiata - Module 3
Fiata - Module 3: Air Transport Management
3 5
Fiata - Module 1 (P1)
Fiata- Module 1: Freight Logistics Operation
2 3
Fiata - Module 2
Fiata- Module 2: Sea Transport Management
3 4
Fiata - Module 4
Fiata- Module 4: Multimodal- Transport Management
3 6
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (Anh)
Practices of International Trade
3 3
Fiata - Module 1 (P2)
Fiata- Module 1: Freight Logistics Operations (continue)
2 4

 

24 24  
   
Các môn học tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Nhóm tự chọn 1 3 6-3
Hành vi khách hàng
Consumer Behaviour
3  
Quản trị dự án
Project management
3  
Nhóm tự chọn 2 3 7-3
Thương mại điện tử
E-Business
3  
Marketing toàn cầu (Anh)
Global Marketing
3  

 

6   6
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng thực hành chuyên môn 0 8
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8

 

2 2  
2.4  
Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  

 

8   8
  Tổng cộng 138 124 14

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn