Marketing

1.Tổng quan chương trình

   - Giới thiệu sơ lược về chương trình

Chương trình Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing cung cp các kiến thc nn tng v Marketing và các k năng chuyên môn như nghiên cu th trường, xây dng và phát trin các mi quan h khách hàng, thiết kế chương trình phân phi sn phm, t chc phân phi sn phm, đnh giá sn phm, qung bá thương hiu, t chc s kin,… đ vn dng linh hot, sáng to và mt hot đng Marketing c th ti t chc. Chương trình hc mang tính sáng to có tính tương tác cao; đng thi sinh viên s có được kinh nghim thc tin thông qua các đt thc tp ti doanh nghip, các đ án và các bui hi tho chuyên ngành.

- Triển vọng nghề nghiệp

C nhân Qun tr kinh doanh chuyên ngành Marketing ra trường có cơ hi được nhn vào các v trí tuyn dng như:

  • Chuyên viên marketing;
  • Chuyên viên nghiên cu th trường, phân tích khách hàng;
  • Qun lý bán hàng ti các công ty hàng tiêu dùng, công ty bán l, các tp đoàn kinh doanh ln ti Vit Nam và khu vc;
  • Các nhà qun lý, t chc s kin ln ti Vit Nam.

- Đặc điểm nổi bật của chương trình

Chương trình Cử nhân Marketing được tham khảo từ 2 trường Đại học uy tín hàng đầu là University of Southampton của UK và Đại học quốc gia Singapore (NUS). 

2.Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015 ; CĐR 2018 ; CĐR 2019

3.Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>>CTĐT 2015 ; CTĐT 2018 ; CTĐT 2019

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn