fba

Kinh doanh quốc tế_CĐR 2015

  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: Kinh doanh Quốc tế
  • Tên ngành tiếng Anh: International Business
  1. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
  2. Văn bằng: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
  3. Mục tiêu đào tạo: Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế định hướng người học có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước; hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành ở mức độ thành thục; có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế như: khả năng phân tích rủi ro, khả năng lập kế hoạch và dự báo kinh doanh v.v.; nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học và học tập ở bậc học cao hơn.
  4. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Kinh doanh Quốc tế sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

-    Nắm vững quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin;

-    Hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

Xã hội

-    Biết, hiểu và có thể vận dụng hệ thống kiến thức của khoa học xã hội để hình thành tư duy tổng quan toàn diện của một nhà quản trị trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết, kỹ năng tư duy

-    Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận khoa học trong quản trị nói chung và quản trị kinh doanh quốc tế nói riêng;

-    Có khả năng ứng dụng những lý thuyết đã học đưa vào giải quyết những tình huống quản trị và kinh doanh thực tế;

-    Có tinh thần không ngừng học hỏi để cầu tiến trong công việc hoặc để học bậc học cao hơn.

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu thi kỹ năng thực hành chuyên môn;

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

 

 

Về chuyên môn

-    Khả năng thu thập, phân tích, đánh giá dữ liệu kinh doanh và sử dụng thông tin có hiệu quả;

-    Khả năng lập mục tiêu, lập phương án kinh doanh trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu;

-    Kỹ năng quản lý nhân sự trong môi trường hội nhập toàn cầu;

-    Hiểu, biết về tài chính, kế toán của doanh nghiệp: biết cách theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính, công nợ của doanh nghiệp.

-    Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề;

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu thi kỹ năng thực hành chuyên môn ;

Kỹ năng mềm

 

-    Kỹ năng tự học, tiếp tục nghiên cứu độc lập, thu thập có hệ thống về khoa học quản trị;

-    Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu;

 

-    Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động nghiên cứu tại đơn vị công tác.

-    Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

Kỹ năng ngoại ngữ

-Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

-Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

-    Chứng chỉ còn thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

 

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

 - Khóa 19: 700 điểm MOS

- Khóa 20: 750 điểm MOS Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học quản trị (SPSS, EVIEWS…).

-    Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

-    Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc;

-    Tinh thần làm việc chuyên nghiệp: thân thiện, tôn trọng trong môi trường kinh doanh đa quốc gia;

-     Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, bảo mật thông tin khách hàng và doanh nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật cao;

-     Tự giác, năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần hội nhập và hợp tác quốc tế;

-    Đạt điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên và các khen thưởng về phong trào đoàn hội và những công hiến với trường (nếu có).

Ý thức về cộng đồng, xã hội

-    Tinh thần làm việc tự giác và có trách nhiệm đối với công việc, đối với tập thể, đối với bản thân và đối với cộng đồng;

- Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, thúc đẩy khoa học quản trị ngày càng phát triển.

-    Tích cực tham gia các phong trào đoàn hội, các hoạt động mùa hè xanh, các hoạt động vì người nghèo, đến ơn đáp nghĩa…

 

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

-    Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc tại: các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức nghiên cứu thị trường, các hiệp hội ngành nghề, các trung tâm xúc tiến thương mại, các trường đại học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế....

-    Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

-    Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

 

 

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn;

-    Đủ điều kiện theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ ngành quản trị ở trong và ngoài nước;

-    Đủ điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn về khoa học quản trị.

-    Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu học viên

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn