Marketing CLC_CĐR 2019

  1. Tên ngành (Major in):                            Mã ngành (Code): F7340115
  • Tên ngành tiếng Việt: Tiếp thị
  • Tên ngành tiếng Anh: Marketing
  1. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy
  2. Văn bằng (Degree): Cử nhân
  3. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

Hoàn thành chương trình cử nhân ngành Marketing sau 3-5 năm, người tốt nghiệp sẽ:

PO1: Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao để giải quyết các vấn đề trong tiếp thị, có khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch và thực hiện các vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng tiếp thị để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan với quan điểm lấy khách hàng trung tâm.

PO2: Có năng lực chuyên môn sâu rộng; có tư duy phê phán, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu, nghiên cứu và tổ chức thực hiện hiệu quả kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng học tập ở cấp độ cao hơn.

PO3: Có thể hòa nhập vào thực tế nghề nghiệp, thực hiện các công việc trong lĩnh vực tiếp thị ở mọi lĩnh vực tại các tổ chức kinh tế và xã hội trong nước và quốc tế với ý thức kỷ luật, nhận thức về sự đa dạng văn hoá, tinh thần đạo đức, trách nhiệm xã hội được đề cao.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học.

ELO1: Ứng dụng (Apply) khối kiến thức Khoa học Xã hội & Nhân văn và Tự nhiên để giải quyết các vấn đề Marketing;

ELO2: Ứng dụng (Apply) kiến thức về kinh tế, tài chính và kế toán để giải quyết các vấn đề Marketing;

ELO3: Vận dụng (Apply) kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề Marketing.

Kiến thức chuyên môn

Kiến thức và nguyên lý đặc trưng của ngành; phân tích và giải quyết vấn đề của ngành

ELO4: Vận dụng (Apply) các kiến thức luật pháp trong kinh doanh và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

ELO5: Vận dụng (Apply) các nguyên lý về kinh doanh giải quyết các vấn đề Marketing.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng giúp người học có thể thực hiện thành công các yêu cầu công việc liên quan đến chuyên ngành

ELO6: Thể hiện (Demonstrate) tư duy linh hoạt và sáng tạo thông qua giải quyết các tình huống Marketing;

ELO7: Áp dụng (Apply) các kỹ năng chuyên môn vào việc giải quyết các tình huống Marketing theo tiêu chuẩn của hiệp hội Bán hàng và Marketing quốc tế (SMEI).

Kỹ năng chung

Kỹ năng liên quan đến tư duy logic, tư duy sáng tạo; giao tiếp và làm việc nhóm

ELO8: Sử dụng (Use) tốt ngoại ngữ để làm việc trong môi trường kinh doanh (tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương).

ELO9: Sử dụng (Use) tốt kỹ năng tin học và kỹ năng soạn thảo văn bản để có thể làm việc trong môi trường kinh doanh (MOS 750).

Thái độ và ý thức xã hội

 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và lòng yêu nghề 

 

ELO10: Thể hiện (Display) tinh thần đam mê học hỏi, có ý chí và thái độ tích cực trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề; Thể hiện phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp; Thể hiện trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh; và tác phong chuyên nghiệp trong xã hội hiện đại.

ELO11: Thể hiện (Display) tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia công tác xã hội để phục vụ cộng đồng và các tổ chức đoàn thể; với tinh thần phục vụ và phát triển bền vững.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn