Marketing_CĐR 2015

  1. Tên ngành:
  • Tên ngành tiếng Việt: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing
  • Tên ngành tiếng Anh: Business Administration in Marketing
  1. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
  2. Văn bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing
  3. Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao chuyên ngành đồng thời nhằm tạo ra những tri thức khoa học làm nền tảng cho đào tạo ở bậc cao hơn. Bên cạnh đó còn đào tạo cho sinh viên khả năng hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao để giải quyết các vấn đề cụ thể trong kinh doanh nói chung và lĩnh vực Marketing nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế; có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu; nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học, nghiên cứu, tổ chức triển khai hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn,...; có khả năng học tập ở bậc học cao hơn.
  4. Chuẩn đầu ra: Sinh viên học ngành Quản trị Marketing sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

- Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

- Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;

- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết, hiểu và có thể vận dụng kiến thức cơ sở của ngành học trong các hoạt động phân tích thông tin thị trường, hành vi, nhu cầu; tổ chức sự kiện, tổ chức bán hàng; hoạch định chiến lược marketing trong môi trường toàn cầu

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Hiểu, biết và ứng dụng tốt các lý thuyết quản trị marketing và các phương pháp nghiên cứu vào thực tiễn

- Kiến thức chuyên sâu về marketing;

- Khả năng ứng dụng lý thuyết nhằm giải quyết các vấn đề trong công tác quản trị, marketing, bán hàng, của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu;

- Khả năng hoạch định và thực hiện các kế hoạch chương trình marketing.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Biết phân tích, đánh giá tốt và vận dụng vào tình huống cụ thể .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

- Khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề marketing đang diễn ra trong thực tiễn doanh nghiệp nhằm nghiên cứu, phát hiện ra các cơ hội và thách thức tiềm ẩn mà doanh nghiệp đang và sẽ gặp phải;

- Khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác chuyên môn.

Ứng dụng lý thuyết vào xử lý một tình huống hoặc một vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp thông qua thực hiện một Dự án, Đề án hoặc Báo cáo

Kỹ năng mềm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint; biết khai thác hiệu quả thông tin trên mạng internet;

- Kỹ năng viết và trình bày; kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình; khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau;

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể;

- Kỹ năng đàm phán thương lượng;

- Phương pháp học tập hiệu quả.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao

Dự kiểm tra đạt yêu cầu môn học trong chương trình và/hoặc thể hiện thành thạo trong quá trình hoàn thành các dự án, đề án, báo cáo

 

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

 

 - Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

Khóa 19: 700 điểm MOS

  Khóa 20: 750 điểm MOS

-    Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học quản trị (SPSS, EVIEWS…).

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

-Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

-  Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Có tinh thần đam mê học hỏi, có ý chí và thái độ tích cực trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề;

- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh; và tác phong chuyên nghiệp trong xã hội hiện đại.

Được đánh giá trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, đặc biệt thông qua tham gia thảo luận các chủ đề của từng môn học, hoặc thực hiện báo cáo (khóa luận)

Ý thức về cộng đồng xã hội

Tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác xã hội phục vụ cộng đồng, cơ quan đoàn thể; quản trị hoạt động kinh doanh với tinh thần phụng sự và phát triển bền vững

Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

 

- Cán bộ chuyên môn tốt tại bộ phận chức năng marketing, chính sách và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

- Chuyên gia nghiên cứu cho các tổ chức tư vấn, nghiên cứu thị trường, dự án nghiên cứu marketing của các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Chuyên viên tại các bộ phận quản trị bán hàng, bộ phận R&D,… của doanh nghiệp; có đủ kiến thức nền tảng để phấn đấu trở thành Giám đốc bộ phận;

-Tự khởi nghiệp kinh doanh, tạo lập và quản lý doanh nghiệp của bản thân và gia đình;

- Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị marketing; chuyên viên trong các cơ quan phụ trách về các vấn đề kinh doanh, marketing;

- Làm công tác giảng dạy chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng.

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc của sinh viên sau thời điểm tốt nghiệp một năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Đủ năng lực củng cố vị trí công tác, và học lên bậc cao hơn

- Ứng dụng vào thực tiễn, phát triển nghề nghiệp chuyên môn;

- Có khả năng tham gia các chương trình đào tạo ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước Ngành quản trị kinh doanh hoặc các Ngành khác như: kinh tế, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng,…

Số liệu minh chứng tích lũy qua các năm về học viên

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn