Marketing_CĐR 2018

  1. Tên ngành (Major in):                            Mã ngành (Code): 7340101
  • Tên ngành tiếng Việt: Quản trị kinh doanh – CN Marketing
  • Tên ngành tiếng Anh: Business Administration – Marketing
  1. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy
  2. Văn bằng (Degree): Cử nhân
  3. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

PO1: Người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao để giải quyết các vấn đề cụ thể trong kinh doanh chú trọng Marketing. Có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định và triển khai các vấn đề liên quan đến quản trị và Marketing, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

PO2: Người học có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu; nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập, sáng tạo; có năng lực tự học, nghiên cứu, tổ chức triển khai hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng học tập ở bậc học cao hơn.

PO3: Người hoc có tính kỷ luật, thái độ làm việc tích cực, tôn trọng tập thể nhằm giúp phát triển con người toàn diện. Đồng thời, chương trình tập trung vào đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho các nhà quản lý, chuyên gia trong tương lai nhằm giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức phát triển bền vững.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1: Khái quát hóa (Generalize) khối kiến thức khoa học xã hội & nhân văn và tự nhiên để ứng dụng (Apply), giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO2: Hiểu (Understand) các lý thuyết nền tảng của kinh tế để ứng dụng (Apply), giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO3: Hiểu (Understand) kiến thức về tài chính và kế toán để ứng dụng (Apply) và giải quyết (Solve) các vấn đề Kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

Kiến thức

chuyên môn

Những hiểu biết cơ bản về ngành Quản trị kinh doanh; những hiểu biết, thông tin chuyên môn về marketing.

ELO4: Vận dụng (Apply) các nguyên lý về marketing để ứng dụng và giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO5: Phân tích (Analyze)Đánh giá (Assess) chiến lược marketing trong các tình huống kinh doanh.

ELO6: Hoạch định (Plan) tổ chức (Organize) hoạt động marketing liên quan đến các tình huống kinh doanh.

Kỹ năng chuyên môn (Practical skills:involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

Kỹ năng nghề nghiệp

ELO7: Có khả năng nghiên cứu (Research) và khám phá kiến thức về kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

ELO8: Phát triển (Develop) tư duy giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh và marketing một cách linh hoạt và sáng tạo.

ELO9: Thành thạo (Master) kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng và các đối tác để đạt mục tiêu kinh doanh và marketing đề ra.

Kỹ năng chung

(Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

Kỹ năng mềm

ELO10: Hoàn thiện (Perfect) kỹ năng làm việc nhóm và khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm.

ELO11: Sử dụng (Use) tiếng Anh để có thể làm việc trong môi trường kinh doanh, đạt tối thiểu trình độ B1 (quốc tế), từ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương).

ELO12: Thành thạo (Master) kỹ năng tin học và kỹ năng soạn thảo văn bản để có thể làm việc trong môi trường kinh doanh, đạt được chứng chỉ MOS 750.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

 

 

 

ELO 13: Thể hiện (Display) tinh thần đam mê học hỏi, có ý chí và thái độ tích cực trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề; Thể hiện phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp; Thể hiện trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh; và tác phong chuyên nghiệp trong xã hội hiện đại.

ELO14: Thể hiện (Display) tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác xã hội phục vụ cộng đồng, cơ quan đoàn thể; quản trị hoạt động kinh doanh với tinh thần phụng sự và phát triển bền vững.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn