fba

ERP và việc triển khai ERP trong hoạt động của doanh nghiệp

Đầu những năm 1990, khái niệm “ERP” (Enterprise resource planning systems) lần đầu tiên được xuất hiện. EPR là một phần mềm tích hợp giúp doanh nghiệp có thể thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích tất cả các dữ liệu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu như trước đây tại các doanh nghiệp mỗi phòng ban thường sử dụng một hệ thống phần mềm quản lý riêng lẻ, việc kết nối các dữ liệu rất khó khăn, nhất là khi dữ liệu lớn hoặc phần mềm không tương thích với nhau. Điểm nổi bật của ERP là có thể tích hợp thông tin vào một hệ thống duy nhất. ERP tích hợp hầu hết các chức năng quan trọng: kiểm soát thông tin khách hàng, tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, kiểm tra chất lượng, quản lý dự án, kiểm soát lượng tồn kho, chuẩn hóa hoạt động nhân sự, giao tiếp, xã hội hóa trong công ty…

Nhằm tạo điều kiện cho Giảng viên có thể thảo luận và trao đổi về ERP, ngày 20/4/2020 Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật trực tuyến với chủ đề:  “ERP và việc triển khai ERP trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”. Tại buổi sinh hoạt, ThS Vũ Phương Thảo đã trình bày về đặc điểm, tầm quan trọng và một số các nghiên cứu có liên quan đến ERP. Thông qua buổi sinh hoạt, các Giảng viên tham dự nhận thức rõ hơn về sự cần thiết để triển khai ERP trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn