Journal Club tháng 11/2022 Khoa quản trị kinh doanh

Trong ngày thứ 2, 21/11/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi Journal Club tháng 11 thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của ban lãnh đạo và các giảng viên Khoa. Trong buổi sinh hoạt lần này, TS. Lê Minh Hiếu trình bày bài nghiên cứu có tựa đề “Tác động phi tuyến tính của ESG (yếu tố môi trường, xã hội, kiểm soát) đối với hiệu quả hoạt động của các công ty năng lượng”.

Việc mở rộng sản xuất công nghiệp trong thế kỷ 21 đã kéo theo nhiều vấn đề môi trường, xã hội nghiêm trọng. Theo Báo cáo Khoảng cách Phát thải của Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc năm 2021 (UNEP, 2021), nồng độ trong khí quyển của tất cả các loại khí nhà kính chính tiếp tục tăng, nồng độ carbon dioxide đã đạt mức cao.

Việc sử dụng các chỉ số tài chính đơn chiều có thể phản ánh không chính xác hiệu quả hoạt động của công ty. Do đó, các nghiên cứu trước đây đã đề xuất sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) khi ước tính hiệu quả hoạt động của các công ty. Kết quả của nghiên cứu chứng minh tác động của ESG đối với hiệu quả của công ty năng lượng. Phát hiện của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng ESG có liên quan phi tuyến tính đến hiệu quả hoạt động của các công ty năng lượng.

Sau khi kết thúc bài trình bày, các giảng viên khoa QTKD đã dành thời gian thảo luận sôi nổi về các vấn đề xoay quanh đề tài.

Hình ảnh của buổi Journal Club: