Sinh Hoạt Học Thuật Tháng 7

Vào ngày 09/07/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club với sự tham gia của PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý cùng quý Thầy Cô giảng viên của Khoa. TS. Trần Công Đức đã chia sẻ bài nghiên cứu về: “Việc sử dụng truyền hình trực tuyến: Vai trò điều tiết của những đặc điểm tính cách”. Bên cạnh đó, Ths. Phạm Thị Quỳnh Anh cũng mang đến phần trình bày với tiêu đề “Sự nhận biết những quảng cáo che đậy và các tác động (mô hình CARE)”.

Bài nghiên cứu đầu tiên đã chỉ ra rằng tính dễ sử dụng, ảnh hưởng xã hội, chứng sợ công nghệ ảnh hưởng đến ý định sử dụng truyền hình trực tuyến. Nếu như sự tự tin khi dùng công nghệ có tác động tích cực lên tính dễ sử dụng thì chứng sợ công nghệ có tác động tiêu cực lên tính hữu ích. Ngoài ra, kết quả cũng khẳng định vai trò điều tiết của sự tự tin và chứng sợ công nghệ lên mối quan hệ giữa nhận thức của người dùng và ý định sử dụng công nghệ của họ.

Đối với bài nghiên cứu thứ hai, nhóm tác giả đã đưa ra mô hình CARE nhằm giải thích những tiền tố và hậu tố của việc nhận ra những quảng cáo che đậy. Trong đó, sự khác biệt cá nhân sẽ tác động đến việc nhận ra quảng cáo che đậy và mối quan hệ này được điều tiết bởi ba yếu tố bao gồm đặc điểm tiết lộ, đặc điểm thông điệp, và đặc điểm truyền tải thông điệp. Và việc nhận ra những quảng cáo che đậy sẽ gây ra một sự phản kháng cho người xem, dẫn đến các chiến lược đối đầu liên quan đến hành vi, thái độ và nhận thức.

Buổi sinh hoạt học thuật được kết thúc sau thời gian thảo luận sôi nổi về những định hướng nghiên cứu trong tương lai ở cả hai lĩnh vực này. Hoạt động này cũng là cơ hội để các giảng viên trẻ tích lũy kiến thức cụ thể và nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của mình.

 

  

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn