Sinh Hoạt Học Thuật Tháng 6

Vào ngày 25/06/2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt Journal Club với sự tham gia của PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý cùng quý Thầy Cô giảng viên của Khoa. Ths. Võ Thế Sinh đã chia sẻ bài nghiên cứu về: “Tác động của lãnh đạo phục vụ, sự hỗ trợ của tổ chức, sự hài lòng và sự gắn bó trong công việc lên ý định nghỉ việc của nhân viên”. Bên cạnh đó, Ths. Nguyễn Quốc Lộc cũng mang đến phần trình bày với tiêu đề “Tác động của quản trị nguồn nhân lực xanh lên hành vi thân thiện môi trường của nhân viên khách sạn và hiệu quả về mặt môi trường”.

Bài nghiên cứu đầu tiên đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của tổ chức và sự gắn kết trong công việc là hai yếu tố quan trọng giúp giải thích bản chất của mối quan hệ giữa lãnh đạo phục vụ và ý định nghỉ việc của nhân viên. Kết quả này giúp các nhà lãnh đạo nhận thức rõ tầm quan trọng của việc trao quyền và ưu tiên nhu cầu của cấp dưới sẽ giảm thiểu ý định nghỉ việc của nhân viên. Đối với bài nghiên cứu thứ hai, nhóm tác giả đã kết luận rằng các nhà quản lý cấp cao và bộ phận quản lý nhân sự của khách sạn nên áp dụng các chính sách quản lý nguồn nhân lực xanh. Điều này là do quản trị nguồn nhân lực xanh làm tăng sự gắn kết của nhân viên khách sạn, thúc đẩy các hành vi thân thiện với môi trường của họ và từ đó góp phần cải thiện môi trường xung quanh.

Buổi sinh hoạt học thuật được kết thúc sau thời gian thảo luận sôi nổi về những định hướng nghiên cứu trong tương lai ở cả hai lĩnh vực này. Hoạt động này cũng là cơ hội để các giảng viên trẻ tích lũy kiến thức cụ thể và nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của mình.