fba

Kinh nghiệm đúc kết về công tác tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập môn học thuộc Chương trình Top 100

     Để góp phần nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy, ngày 12/03/2018, ThS. Lê Đức Nhã trình bày về Kinh nghiệm đúc kết về công tác tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập môn học thuộc chương trình top 100". Trong buổi thuyết trình, ThS. Lê Đức Nhã đề cập đến những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học. Sinh viên và Giảng viên có những thuận lợi trong quá trình học tập như: Có sự hết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua Case-Method Teaching được thiết kế bởi giáo trính chính, nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, phòng ban, chuyên môn: Khảo thí; Thư viện. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Thầy Nhã cũng chỉ ra một số khó khăn như: Trình độ tiếng Anh và tiếng Việt hạn chế, Ngôn ngữ thuyết trình và viết chưa chuẩn xác, Thái độ và tinh thần tự giác của SV còn yếu kém; Sự đam mê đối với môn học chưa cao. Trên cơ sở đó, thầy Nhã đã đề xuất một số giải pháp khắc phục như: Chủ động cập nhật thường xuyên tình huống thực tế liên quan đến môn học, Thông qua E-learning để chấn chỉnh tinh thần học tập của SV; Tương tác với SV nhiều hơn, tạo động lực tìm hiểu bài tại nhà.

     Giảng viên đã rất quan tâm đến chủ đề buổi thảo luận và cùng nhau thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Các thầy cô đã đặt câu hỏi cũng như đưa ra góp ý để xây dựng phương hướng cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổng kết lại buổi hội thảo, báo cáo viên cùng các giảng viên tham dự đưa ra những đề xuất mới cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

sinhhoathocthuat1203.jpg

ThS. Lê Đức Nhã, trình bày tại ĐH Tôn Đức Thắng
 

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: k.qtkd@tdtu.edu.vn