fba

Quản trị Logistisc - Tăng trưởng kinh tế và Sự bền vững của môi trường

Ngành Logistics đang tăng trưởng mạnh cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Logistic là một bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng, liên quan chủ yếu đến các vấn đề về lưu kho, vận chuyển hàng hóa, xử lý nguyên nhiên liệu, các quy trình đảm bảo sự lưu chuyển của hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Ngành Logistics đang sử dụng hơn 10 triệu lao động, chiếm 4,5 % tổng số việc làm và 4,6% GDP toàn cầu (theo báo cáo của Uỷ ban Châu Âu). Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hoạt động Logistis đang đóng góp đáng kể trong việc phát thải khí Cacbondioxide (CO2), tạo ra hiệu ứng nhà kính, hủy hoại môi trường sống của con người đồng thời góp phần kéo giảm sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khách hàng đang ngày càng tạo áp lực mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp trong vấn đề quản trị Logistics của họ. 
Nhằm phân tích sâu sắc về những tác động của Logistics đến sự tăng trưởng kinh tế, sự bền vững của môi trường, ngày 10/2/2020 Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức một buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: Quản trị Logistics - Tăng trưởng kinh tế và Sự bền vững môi trường, với sự trình bày của TS Phạm Thị Ngân (Giảng viên Khoa QTKD).
Tại buổi sinh hoạt, các Giảng viên đã thảo luận rất nhiều vấn đề xoay quanh xu hướng “Xanh hóa chuỗi cung ứng” hiện nay. Chủ đề cũng gợi mở thêm nhiều hướng nghiên cứu cho các Giảng viên tham dự.

Co Ngan


 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn