fba

Tiến triển Marketing: lý thuyết, thực hành và tác động trong ngữ cảnh Việt Nam.

Ngày nay, khái niệm marketing được dùng khá phổ biến tại Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông trên báo, truyền hình và các sự kiện được kích hoạt. Tuy nhiên, xây dựng chiến lược marketing là vấn đề khá mới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Áp dụng cách thức này như thế nào để đạt được những kết quả cụ thể cho doanh nghiệp vẫn còn là điều cần phải bàn thảo kỹ.  

Thuy.jpg
Tiến sỹ Trần Trọng Thùy Thuyết trình tại đại học Tôn Đức Thắng

Trước thực tế này, Tiến sỹ Trần Trọng Thùy đã giới thiệu tiến triển Marketing, cũng như các cách tiếp cận, học thuyết mà các nhà kinh tế học trên thế giới đưa ra chiến lược, xây dựng, định hướng marketing.  Vào những năm 1960s, 1970s, 1990s, các nhà kinh tế học như Kotler, Houston & Gassenheimer, Narver& Slater đã đưa ra  và trả lời câu hỏi  vai trò chủ đạo Marketing là gì, hoạt động chủ đạo Marketing là gì, cần có hướng dẫn, thang đo cụ thể nào để đo lường.  Tiến sỹ Thùy nhấn mạnh vào hoạt động bán hàng,  định hướng thị trường và giá trị của Marketing.  Bên cạnh đó, Tiến sỹ Thùy cũng đề cập đến những thay đổi về công nghệ đã tác động đến Marketing. Theo Tiến sỹ Thùy, Điểm mấu chốt trong Marketing là việc tạo ra giá trị cộng hưởng, trong đó khách hàng có quyền tham gia vào quá trình tạo giá trị sản phẩm và dịch vụ.  Trước các câu hỏi và cách đặt vấn đề của thầy Thùy, các Giảng viên đã rất quan tâm đến chủ đề này  và cùng nhau thảo luận sôi nổi về  tiến triển Marketing. Kết thúc buổi hội thảo, chủ tọa cho rằng đây là đề tài hay và thiết thực cho sự phát triển kinh tế tại Việt Nam.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn