fba

Nhân sự khoa

Ban lãnh đạo Khoa

Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

ThS. Lê Đức Nhã

Trợ lý trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: leducnha@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

Bộ phận hành chính

Phan Thị Thanh Thủy

Giáo vụ Khoa

Email: phanthithanhthuy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

 

Trần Như Kim Chi

Thư ký Khoa

Email: trannhukimchi@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Hoàng Tuấn Nhật

Nhân viên hành chính

Email: hoangtuannhat@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Lê Thanh Phước

Trợ lý công tác sinh viên

Email: lethanhphuoc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

TS. Phạm Thị Ngân

Trưởng bộ môn

Email: phamthingan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Lê Đức Nhã

Trợ lý trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: leducnha@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

ThS. Trịnh Thị Hạ Huyền

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

 

Email: trinhthihahuyen@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Vân Trang

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: tranthivantrang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Lê Minh Hiếu

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: leminhhieu@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Bộ môn Marketing

TS. Phùng Minh Tuấn

Trưởng bộ môn

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B003 - Trung tâm ATEM

TS. Thái Đàm Huy Trung

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: thaidamhuytrung@tdtu.edu.vn

NCS. Lê Thị Thuý Phượng

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: lethithuyphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

NCS. Phạm Thái Ngọc

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthaingoc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên bộ môn Marketing

Email nguyenthihong@tdtu.edu.vn
Văn phòng làm việc B101

NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Trung Tín

Tổ bộ môn Marketing

Email: nguyentrungtin@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

ThS. Hồ Hoàng Diệu

Giảng viên bộ môn Marketing

 

Email: hohoangdieu@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyenthiquynhanh1@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc B101

Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

ThS. Nguyễn Quốc Lộc

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenquocloc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Phạm Ngọc Bảo Duy

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: phamngocbaoduy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Vũ Thị Hồng Nhung

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: vuthihongnhung@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Hải Nam

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenhainam@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Bộ môn Quản trị

NCS. Nguyễn Thanh Nhân

Tổ trưởng tổ bộ môn Cơ bản

Email: nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

ThS. Võ Thế Sinh

Tổ trưởng tổ bộ môn Quản trị

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Trần Thị Phi Phụng

Giảng viên bộ môn Quản trị

Email: tranthiphiphung@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Trần Công Đức

Giảng viên bộ môn cơ bản

 

Email: trancongduc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Phạm Tiến Thành

Giảng viên tổ bộ môn Cơ bản

Email: phamtienthanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Đinh Kim Nghĩa

Giảng viên tổ bộ môn Quản trị

Email: dinhkimnghia@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Mỹ Phượng

Giảng viên tổ bộ môn Quản trị

Email:tranthimyphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn